Dodawanie szkoły
Uwaga! Link musi być stały. (tzn. np. nie zawiera daty dodania)